بیمه بازنشستگی

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه بازنشستگی

بیمه مستمری عمر

 بیمه مستمری عمر یا بیمه بازنشستگی از انواع بیمه عمر است كه بموجب آن بیمه‌گر با دریافت حق بیمه به صورت یكجا یا اقساط، متعهد پرداخت مستمری تمام عمر یا مستمری تا مدت معین می‌شود

 Annuity Insurance

مطالب مهم بیمه عمر و زندگی

logo-samandehi

call us1