تماس برای مشاوره رایگان
88505454

بیمه بازنشستگی

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه بازنشستگی

بیمه مستمری عمر

 بیمه مستمری عمر یا بیمه بازنشستگی از انواع بیمه عمر است كه بموجب آن بیمه‌گر با دریافت حق بیمه به صورت یكجا یا اقساط، متعهد پرداخت مستمری تمام عمر یا مستمری تا مدت معین می‌شود

 Annuity Insurance

تماس تلفنی