تماس برای مشاوره رایگان
88505454

بیمه گر

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه گر

بیمه گر شخصتی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گزار تعهد جبران خسارت را در صورت بروز حادثه طبق شرایط عمومی ، خصوصی و الحاقیه های بیمه نامه بر عهده می گیرد،بیمه گر در وبسایت بیمه آنلاین شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

تماس تلفنی