جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
حادثه

حادثه در واقع هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده یا بیمه گزار در مدت اعتبار بیمه نامه رخ دهد و در بیمه اشخاص منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی یا فوت بیمه شده گردد و یا در بیمه اموال موجب زیان مالی گردد

accident

حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه گذار موظف است طبق شرایط خصوصی بیمه نامه به بیمه گر بپردازد،در واقع پرداخت حق بیمه یا پیش پرداخت حق بیمه در بیمه های اقساطی شرط ایفاد تعهدات بیمه گر می باشد

حق بیمه سالیانه

حق بیمه‌ای است که در پایان هر دوره دوازده ماهه یا در ابتدای دوره بر اساس شرایطی که در بیمه‌نامه مشخص می‌شود پرداخت و سالیانه تکرار می‌شود. حق بیمه سالیانه معمولا در بیمه های عمر مانند بیمه عمر مان توصیه می گردد.که البته در صورت داشتن شرایط پرداخت سالیانه سرمایه نهایی نسبت به حق بیمه ماهیانه بیشتر خواهد شد

Yearly Premium

تماس تلفنی