• مقایسه بیمه عمر ایران با گنجینه سپهر بانک صادرات

  مقایسه بیمه عمر ایران با گنجینه سپهر بانک صادرات

   

  امروزه با وجود ویژگی های منحصر به فرد بیمه عمر ، شرکت ها و سازمان های زیادی با تولید محصولات و خدمات متفاوت سعی در رقابت با این محصول ممتاز را دارند. ما نیز درصدد بررسی و مقایسه تک به تک این رقبا با بیمه عمر برآمدیم تا شما را با جزییات این تفاوت ها آشنا کنیم . بیمه عمر به نوعی با یک تیر دو نشان زدن است چراکه هم ماهیت بیمه ای دارد و هم ماهیت  پس اندازی. حال گنجینه سپهر بانک صادرات تنها با داشتن مزایای پس اندازی ، رقیب جدی برای بیمه عمر محسوب نمیشود. در زیر تفاوت های بیمه عمر شرکت بیمه ایران به  نام بیمه عمر مان را با گنینه سپهر بانک صادرات بررسی کردیم :

 • بررسی و مقایسه

  امروزه با وجود ویژگی های منحصر به فرد بیمه عمر ، شرکت ها و سازمان های زیادی با تولید محصولات و خدمات متفاوت سعی در رقابت با این محصول ممتاز را دارند. ما نیز درصدد بررسی و مقایسه تک به تک این رقبا با بیمه عمر برآمدیم تا شما را با جزییات این تفاوت ها آشنا کنیم . بیمه عمر به نوعی با یک تیر دو نشان زدن است چراکه هم ماهیت بیمه ای دارد و هم ماهیت پس اندازی.  در پست های زیر تفاوت های بیمه عمر شرکت بیمه ایران به نام بیمه عمر مان را با دیگر رقبا بررسی کردیم

   

تماس تلفنی