• فرصت شغلی

     بیمه ایران نمایندگی بیمه ایرانیان برای گسترش تیم فروش خود ، اقدام به استخدام کارشناس فروش و بازاریاب و همچنین همکاری با سایر نماینده های بیمه ایران و دیگر شرکت ها می کند. ابتدا به لینک های زیر رفته و مشخصات خود را تکمیل کنید . بعد از بررسی فرم ها ، با شما تماس گرفته و انشالله همکاری با نمایندگی ما آغاز خواهد شد.

    برای استخدام در سمت کارشناس فروش از طریق لینک زیر مشخصات خود را تکمیل نمایید:

    در صورتی که نماینده بیمه ایران ( در شهرستان ها و یا اطراف تهران ) هستید ، برای همکاری با این نمایندگی از طریق لینک زیر مشخصات خود را تکمیل نمایید:

  • فرصت شغلی در بیمه ایران

    فرصت شغلی در بیمه ایران

تماس تلفنی