• پوشش هزینه پزشکی

    پایان نگرانی ها در مورد پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه  در قالب پوشش هزینه های پزشکی بیمه عمر و زندگی مان بیمه ایران

    بیمه ایران برای اولین بار در ایران در بیمه های عمر و زندگی ، پوشش هزینه های پزشکی حادثه را برای بیمه گذاران خود لحاظ کرده است.

    هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که بیمه شده یا بیمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه بابت هزینه پزشکی ناشی از حادثه  پرداخت می نماید. به زبان ساده در صورتی که  بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت بیمه ایران تا سقف 5 میلیون تومان ( در هر سال ) این هزینه ها را پرداخت می نماید. میزان پرداخت هزینه پزشکی برابر است با 0-20% سرمایه فوت ،  سالانه تا سقف 5 میلیون تومان است . این میزان بستگی به میزان حق بیمه پرداختی شما دارد و متناسب با آن کم و زیاد میشود. اگر پزشک معالج تشخیص دهد که انتقال بیمه شده اورژانسی است و امکان معالجه بیمه شده در محل وقوع حادثه نباشد ، جز هزینه های پزشکی محسوب میشود و قابل پرداخت است.

مطالب مهم بیمه عمر و زندگی

logo-samandehi

call us1