• پوشش از کار افتادگی

    ✔ پوشش از کار افتادگی  :

     

    یکی از پوشش های بیمه عمر مان ، پوشش از کار افتادگی میباشد. با اخذ این پوشش در صورتی که بیمه شده درر اثر حادثه دچار از کار افتادگی دائم کلی و چزئی شود ، غرامت متناسب با میزان نقص عضو و از کار افتادگی را دریافت خواهد کرد.

مطالب مهم بیمه عمر و زندگی

logo-samandehi

call us1