• آزمایش پزشکی

    آزمایش و آزمایش های پزشکی قبل از خرید بیمه عمر و زندگی مان بیمه ایران چیست ؟

     

    بخشی از این بیمه نامه مربوط به پوشش های بیماری و پزشکی میباشد پس شرکت بیمه باید از وضع سلامتی شما آگاه باشد بنابراین پزشک معتمد شرکت شما را برای انجام یک سری آزمایشات پزشکی بنابر سن و جنسیت شما ، به آزمایشگاه معرفی میکند تمام هزینه های آزمایشات بر عهده شرکت بیمه میباشد .

تماس تلفنی