• پوشش حادثه بیمه عمر

    زندگی درجهان پرشتاب امروز مخاطرات زیادی به همراه داردکه گاه منجر به زیانهای غیرقابل جبران میگردد ،بیمه مکانیزمی است که در آن ریسک (خطر) از اشخاص یا اموال به شرکت بیمه منتقل گردیده و در این بین شرکت بیمه با ایجاد صندوقی متشکل از پرداختهای بیمه شدگان (حق بیمه) به جبران خسارت یا پرداخت سرمایه اقدام می نمایند.

    در صورتی که حادثه ای پیش بیاید سه حالت ممکن است پیش بیاید : 

مطالب مهم بیمه عمر و زندگی

logo-samandehi

call us1